پایان نامه

مقاله رایگان c (4252)

در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. در واقع با تجدید اعتبار مقررات قانون مدنی در مورد طلاق مع‏الاصول شوهر طبق ماده 1113 قانون مدنی می‏بایست، ادامه مطلب…

By 92, ago