پایان نامه

منابع تحقیق c (4251)

طلاق عوارض شغلی افت اعتبار فردی وموقعیت شغلی سوانح  وحوادث حین کار غیبت از کار کاهش کارایی اخراج وبیکاری  عوارض اقتصادی خسارات ناشی از کاهش نیروی مولد وافزایش نیروی مصرف کننده جامعه هزینه های تحمل ادامه مطلب…

By 92, ago