پایان نامه

مقاله رایگان c (4252)

در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. در واقع با تجدید اعتبار مقررات قانون مدنی در مورد طلاق مع‏الاصول شوهر طبق ماده 1113 قانون مدنی می‏بایست، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (4251)

طلاق عوارض شغلی افت اعتبار فردی وموقعیت شغلی سوانح  وحوادث حین کار غیبت از کار کاهش کارایی اخراج وبیکاری  عوارض اقتصادی خسارات ناشی از کاهش نیروی مولد وافزایش نیروی مصرف کننده جامعه هزینه های تحمل ادامه مطلب…

By 92, ago