پایان نامه

منبع تحقیق c (4276)

بخش دوم زندان همدان:معضل مهم فرهنگی در زندان همدان و بسیاری از زندان های دیگر در کشور، عدم امنیت لازم و همچنین نبود آرامش و شرایط مناسب در درون بندها برای مطالعه واکنش های فرهنگی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (4273)

1-2-جنایات علیه بشریت؛ سایت منبع پایان نامه عنصر مادی جرائم علیه بشریت براساس ماده 7 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است یکی از جرائم زیر ؛قتلریشه کن کردنبه بردگی گرفتناخراج یا کوچ اجباری جمعیتمحبوس ساختن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (4271)

1-5-تکالیف موجر۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجرنماید۲- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای ادامه مطلب…

By 92, ago