معتقدند که دو بعد مسئولیت‌پذیری و ثبات هیجانی نمی‌تواند به عنوان شاخص‌های معتبری به پیش‌بینی عملکرد تمام معیارهای شغل بپردازد اما برون‌گرایی و سازگاری از جمله شاخص‌هایی هستند که تنها در مشاغلی می‌تواند عملکرد شغلی را پیش‌بینی کند که عوامل بین فردی نقش مهمی دارد.
( در پژوهش دیگری که کراس در سال 2002 انجام داد از دانشگاه بین‌المللی فلوریدا پژوهشی با عنوان «شخصیت و عملکرد» نقش کیفیت رابطه مدیر- پیرو و کنترل رفتار انجام داد و نمونه آماری این پژوهش شامل آموزگاران و مدیران مدارس ابتدایی بودند، نتایج نشان داد که بین عوامل شخصیتی مدیر و عملکرد او در ابعاد رابطه با معلمان، ابتکار و کنترل معنی‌دار بود اما بین عملکرد مدیران در بعد نظارت و راهنمایی و عوامل شخصیتی آنان رابطه معنی‌دار مشاهده نشد.
( در تحقیقی که توسط مران و گارس در سال 2004 با عنوان درک مدیران از اثربخشی در آمریکا انجام شد یافته‌ها نشان دادند که پایه و اساس مدارس خوب، مدیران خوب هستند و بدون هدایت و رهبری مدیران در زمینه ارتقاء و پیشرفت دانش‌آموزان مدرسه نمی‌توانند پیشرفت کنند.

( در تحقیقی که توسط گار و همکاران در سال 2005 با عنوان «رهبری مدیر موفق» در استرالیا انجام شد که نتیجه کلی از یافته‌های تحقیق نشان دادند که درجه قابل توجهی از صفات به عنوان جنبه‌های اصلی رهبری مدرسه موفق می‌تواند به تفسیر پیچیدگی رهبری مدیر کمک کند و در نهایت باعث پیشرفت مدرسه باشد.
( میر کمالی به نقل از موری 10 ویژگی را برای رهبر موفق برمی‌شمارد که می‌تواند الگویی برای اعمال مدیریت آموزشی به حساب آید. اعین ویژگی‌ها عبارتند از: استقلال فکری، اتکای نفس، قضاوت درست، ابتکار، جامعیت فکری، پیش‌بینی احتمالات، نظم، منصف بودن، قاطعیت و رعایت اصول اخلاقی. وی معتقد است که مدیریت امری است اکتسابی و اگر فرد همت گمارد می‌تواند توانایی لازم برای مدیر شدن بدست آورد. (میرکمالی، 73، ص 138)
( در تحقیقی که مارتین در ارتباط با عملکرد مدیران انجام داد نتایج نشان داد که:
مدیرانی که از مدیریت زمان بالایی برخوردارند و از زمان خود بهتر استفاده می‌کنند عملکرد مطلوب‌تری ارائه می‌دهند.
مدیران، زمان زیادی را صرف امور اداری و نظارتی بر سازمان می‌کنند.
بین مدیریت زمان مدیران زن و مرد تفاوت معنی‌داری وجود داشت، میانگین مدیران زن بزرگتر از مدیران مرد بوده است.
( در پژوهشی که رابنسون در سال 2002 در زمینه ارتباط عملکرد مدیران با مدیریت زمان انجام داد نتایج نشان داد که:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بین مدیریت زمان و عملکرد آموزشی مدیران مدارس رابطه معنادار وجود داشت.
بین مدیریت زمان و عملکرد اداری مدیران مدارس رابطه معنادار وجود داشت.
مدیران زن از مدیریت بالاتری نسبت به مدیران مرد برخوردار بودند.
مدیران با سابقه از مدیریت زمان بالاتری نسبت به مدیران کم‌سابقه برخوردار بودند.

( در تحقیق دیگری که الکوک 2001 انجام داد درباره این که مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها چگونه از اوقات کاری خود استفاده می‌کنند، این نتایج به دست آمده که 4/20% از هفته کاری آنان به هدر می‌رود. این تحقیق نشان می‌دهد که میز کار 3/90% از مدیران و رؤسا به هم ریخته و آشفته است. 33% از وقت آنان صرف امور جاری می‌شود. اوقات تلف شده از کار 20% وقت مدیر را شامل می‌شود و 12% از کار هفتگی صرف رفت و آمد می‌شود.
جمع‌بندی
پیچیدگی‌ فرایند مدیریت، پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن افزایش نیازمندیها و گسترش سازمانها ایجاب می‌کند که از مدیران کارآمد و ماهر در اداره امور مدارس استفاده شود، زیرا بازده عملکرد معقول مدیران است که موجب بقا و رشد دانش‌آموزان و در نهایت بالندگی جامعه زنده و پویایی نیروی انسانی آن جامعه است.
سازمانهای آموزشی، سازمانی بسیار پیچیده و متنوعی است که در سطح بسیار گسترده در جامعه وجود دارد این سازمانها به علت ماهیت انسانی و تربیتی آن، تعداد اهداف، پیچیدگی و حرفه‌ای بودن کارکنان آن از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این ویژگی سازمانهای آموزشی نیازمند مدیریت مقتدر و خردمندانه‌ای می‌باشد که برای رسیدن به اثربخشی و کارایی مستلزم درایت ویژه است.
همچنین در بین سازمانهای آموزشی دوره ابتدایی به دلیل شرایط خاص از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا در این دوره با کودکانی سر و کار داریم که اولین دوره تحصیلی را پشت سر می‌گذارند که در این مرحله از آموزشی بسیار آسیب‌پذیرند که اولین آموزشها برای این کودکان می‌تواند در شکل‌گیری استعدادهای آنها، شخصیت و رفتار آنها موثر باشد بنابراین برای رشد و ارتقاء سطح آموزش و مدیریت و کنترل این فرایند باید مدیریت مقتدر، به وظایف آموزشی خود آگاهانه عمل کرده تا بتوانند سطح کیفی قابل قبولی برای این دانش‌آموزان فراهم آورد که رسیدن به این اهداف ممکن نخواهد بود به جز استفاده بهینه و به جا از تمام سرمایه‌های موجود که در اختیار او قرار می‌گیرد زمان همیشه یک منبع مهم قلمداد شده است، بدین ترتیب مجبوریم با زمان و دیگر منابعی که در اختیار داریم به بهترین نتایج برسیم به جای اینکه مقهور زمان و مشکلات باشیم از آن به سود خود و سازمان خود استفاده کنیم. رسیدن به اهداف سازمان با کمترین ضایعات و بیشترین تولید را می‌توان از مهمترین اهداف مدیریت زمان دانست که عامل اساسی در موفقیت هر سازمان محسوب می‌شود.
از این رو مهمترین سرمایه مدیر، زمان است. زمان خود، دانش‌آموزان و همچنین کارکنان که کنترل و مدیریت زمان آنها مستقیماً به عهده شخص مدیر می‌باشد تا بتواند به موقع تصمیمات لازم را جهت سوق به این اهداف اتخاذ کند که اگر ناآگاهانه و بر اثر مدیریت غیر اثربخش، خطاهای متعدد صورت گیرد بسیاری از کارها مجدد انجام می‌گیرد و در صورت عدم دسترسی به این اهداف و گذشت دوره آموزشی آیا عمر و زمان تلف شده افراد را می‌توان بازگرداند بنابراین زمان که ارزشمندترین سرمایه نزد هر فرد و زمانها است که باید غنیمت شمرده شود و با برنامه‌ریزی دقیق، مدبرانه و اجرای برنامه در جهت رسیدن به مقاصد آموزشی بلندمدت و رسیدن به جامعه‌ای که از تمام منابع موجود به خصوص منابع انسانی بهره می‌برد کوشش کند.
نتایج تحقیقات انجام یافته در زمینه عملکرد مدیران آموزشی براساس شرح وظایف و همچنین مدیریت زمان که با پژوهش حاضر ارتباط دارد.

مقدمه:
پژوهش در آموزش و پرورش مجموعه فعالیت‌هایی است که از طریق آن و با عنایت به اصول و روش‌های علمی، پدیده آموزشی و تربیتی مورد تحقیق قرار می‌گیرد و هدف از آن کشف اصول کلی یا تغییر رفتاری است که برای تبیین، کنترل و پیش‌بینی رویدادهای آموزشی استفاده می‌شود. (دلاور، 1378، ص 46)

این فصل به روش تحقیق اختصاص دارد که در آن پیرامون جامعه آماری، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، ابزار جمع‌آوری اطلاعات و ویژگی‌های جامعه آماری، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، ابزار جمع‌آوری اطلاعات و ویژگی‌های جامعه آماری مورد تحقیق، توضیحاتی داده شده است.

3-1- روش تحقیق:
در هر پژوهشی برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید روشی را برگزید، انتخاب روش تحقیق، بستگی به اهداف، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی آن دارد. با توجه به این که هدف تحقیق حاضر بررسی انطباق عملکرد مدیران با توجه به وظایف مدیران آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت است با رویکرد مدیریت زمان، این تحقیق از نوع توصیفی و از روش پیمایشی استفاده شده است زیرا هدف این نوع تحقیق، توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع یا یک موقعیت می‌باشد.

3-2- جامعه آماری و روش انتخاب نمونه آماری:
جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 87-88 بوده است و براساس بررسی‌های انجام شده در زمان تحقیق تعداد آن شامل 107 مدرسه بوده است. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از جدول «مورگان» استفاده شد که با توجه به تعداد مدارس در جامعه آماری، حجم نمونه 86 مدرسه تعیین گردید.
سپس به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 86 مدرسه انتخاب شدند که به ازای هر مدیر مدرسه 5 نفر از معلمان برای پاسخگویی به پرسش‌نامه انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید