جدا از یکدیگر زندگی می کنند در احتمالی که در واقع رفت و آمد میان آنها به وفور انجام می شود و بر طبق اندیشه حاکمن ناشی از نظان سنتی که بزرگ تر ها را صاحب حق دخالت در همه امور می دانند در این دید و بازدید ها همواره اظهار نظر ، انتقادها و پیشنهادهای فراوانی بسوی زوج جوان سرازیر می شود و زندگی آنها را دچار تلاطم می کند . طبق همین باورها زوج های جوان در برابر مشکلات دست به دامن واسطه گری بزرگترها می شوند یعنی به جای آن که سعی کنند شکل خود را از آنها مدد و یاری می جویند . این امر موجب کشیده شدن پای افراد به حریم خصوصی زن و شوهر شده ، به آن بی احترامی می شود.
2-12-4- نظریه مبادله اجتماعی
نظریه مبادله اجتماعی روی دوره ای تمرکز دارد که منجر به طلاق می شود در این دوره ، زوج ها روابط شان را بوسیله هزینه و فایده ارزیابی می کنند .کیفیت خوب بودن یک ازدواج بستگی به رضایت شخص نیست به سهم او در پاداش ها و هزینه ها دارد . پاداش ها شامل عشق ، حمایت ، مشارکت ، امنیت عاطفی ، شان و ارتباطات اجتماعی و روابط جنسی است ؛ علاقه ، حمایت های مالی و کمک در کارهای روزانه نیز به همین میزان مهم است .هزینه ها ممکن است شامل مسئولیت ها کار بیرونی ، عادات رنج آور یا محدودیت در آزادی و انتخاب فردی باشد بر طبق این نظریه افراد به گونه ای رفتار میکنند که برای آنها بیشترین فایده وکمترین هزینه را داشته باشد ، گرچه این انگیزه ها ممکن است صریح یا منطقی نباشند .وقتی افراد احساس کنند که پاداش های رابطه شان منصفانه است و هزینه ها کاملاً توزیع شده است ، رابطه با ثبات ونیرومند می شود یک رابطه نابرابر به سمت انحلال سیر می کند (هومانز ، 1961) تصمیم به طلاق وقتی شکل میگیرد که هزینه های فرد و پاداش های رابطه با جذابیت های جایگزین خارج از ازدواج (مثل یک علاقه عشقی جدید ، حس آزادی ، استقلال بیشتر یا استعداد خودشکوفایی ) مقایسه شود اگر جذابیت های جایگزین سنگین تر از پاداش های رابطه باشد رابطه پایان داده می شود (لوینگر ،‌1976 ، سباتلی و شی هان ، 1993 ، تی بات وکلی ، 1959 ) ثبات ازدواج به سطح انتظارات فردی زن یا شوهر نیز بستگی دارد ( تی بات وکلی ، 1959) نظریه ی مبادله با فکر رومانتیک در مورد عشق ، ازدواج وخانواده کاملاً مخالف است . به هر حال این نظریه چهارچوبی را برای تحلیل خطر طلاق همسران فراهم ساخته است (برای مثال ، آماتنو و راجرز ، 1999 ، براور ، ولیچک ، ساندلر و شیتز ریا، 1993 ، دانوان و جکسون ، 1990).
2-13- رویکرد های نظری روانشناسی طلاق
برای فهم وتوضیح پیچیدگی های فرایند طلاق ، روانشناسان نظریه های گوناگونی را ارائه کرده اند علاوه بر این مدل ، مدل های روانشناختی برای توضیح روابط انسانی و عملکرد روانی ایجاد شده اند که برای توضیح علل و پیامدهای طلاق انطباق یافته اند . این ممکن است روش مفیدی برای تفکر در مورد اهمیت طلاق باشد .
2-13-1- نظریه سیستمی خانواده
نظریه سیستمی خانواده روی بافت خانواده تاکید دارد که در آن همسران احاطه شده اند . این نظریه مبتنی بر این باور است که ازدواج وطلاق درمتن روابط خانوادگی بهتر فهمیده می شوند درست همانگونه که وقتی یک زوج ازدواج می کنند ، بیش از دو نفر ازدواج کرده اند وقتی یک زوج طلاق میگیرند بیش از دو نفر طلاق گرفته اند نظریه پردازان سیستمی خانواده ، خانواده ها را بعنوان یک نظام اجتماعی میبینندکه در معرض روابط پویا ودرون-وابسته هستند هر عضو از نظام خانواده تحت تاثیر اعمال سایر اعضای خانواده وکیفیت تعامل میان بقیه اعضای خانواده است . مرزهای مناسب میان اعضای خانواده ونیزنزدیکی آنها موضوعات اصلی هستند . رویکرد سیستمی خانواده عملکرد روانشناختی (یا اختلال عملکرد) را بعنوان بازتابی از فرایند های خانواده تفسیرمی کند این رویکرد برای درک تعاملات میان همسرا ن و فرزندان وتاثیر متقابل این تعاملات روی عملکرد روانشناختی اعضای خانواده مفید است . بنابراین طلاق می تواندنتیجه اختلال روابط در خانواده باشد ونیزمیتواند باعث آسیب رساندن به عملکرد کودکان بعد از طلاق شود.
2-13-2- خطر وتاب آوری
در نظریه ی خطر و تاب آوری ، ((خطر)) به حضور شرایط مشکل آفرین ، چالش انگیز یا نامساعد و و ((تاب آوری )) با سازگاری مثبت دررویایی با این خطرات اشاره دارد (لوتار و سی چتی ، 2000) . بحث طلاق بعنوان خظر و تاب آوری ، روی خطراتی متمرکز است که طلاق ایجاد میکند (جابجایی به محله های پایین تر ، طرد اجتماعی ، آشفتگی خانه داری ، والدین دعوا کننده ، والدین غفلت کننده ) و نیز روی توانایی افراد ، بخصوص بچه ها ، برای انطباق با این شرایط تمرکز دارد .محققانی که خطر و تاب آوری را مطالعه میکنند نشان داده اند که بعضی از کودکانی که طلاق را تجربه کرده اند مشکلات مهمی ندارند در حالیکه بعضی دیگر متزلزل وشکست خورده اند ، محققان عوامل مربوط به تاب آوری موفقیت آمیز بچه ها را جستجو کرده اند (دارای دن و همکاران ، 1998) تاب آوری منحصراً یک صفت فردی نیست ، محققان کشف کردند که تاب آوری تابعی از عوامل حمایتی در محیط نیز هست (بروکز ، 1994 ، سی چتی و راگوچ 1997 ، ورنرواسمیت ، 2001 ) اکثر بچه های تاب آور خصوصیات فردی قوی داشتند (هوش بالا ، عزت نفس ، شایستگی اجتماعی و خلق وخوی آرام ) اما همچنین بوسیله روابط حمایتی از سوی خانواده ، معلمان وهمسالان نیز محافظت می شوندومنابع اقتصادی وخدمات اجتماعی موثری دارند (بروکز ،‌1994 ، درای دن وهمکاران ، 1998، کربی وفراسر ، 1997 ، مستن و همکاران 1999 ، راتر ، 1999 ، ورنر و اسمیت ،‌2001 ) این عوامل محافظت کننده ، اثرات مضر شرایط و رویدادهای نامساعد همراه با طلاق را تعدیل میکنند.عامل محافظتی بعنوان مصون کننده عمل میکنند.
خود سلامت بچه ها را بالا نمی برند بلکه هنگامی که بچه در معرض آسیب زاها قرار می گیرد از او محافظت می کنند (راتر ، 1999، کربی و فراسر، 1997)
وقتی بچه ها در معرض عوامل آسیب زای چندگانه قرار می گیرند، خطرات احتمال پیامدهای نامطلوب را افزایش می دهند(مستن، 2001، راتر، 1979، اوتر و سی چتی، 2000) . محققان طلاق به طور فزاینده ای از رویگرد خطر وتاب آوری به عنوان یک چهار چوب مفید برای پیامدهای بلند مدت طلاق والیدن روی رشد کودکان، توانایی فردی کودکان برای کنار آمدن با طلاق، عوامل خانوادگی و برون خانوادگی همراه با بهزیستی نوجوانان در ساختارهای مختلف خانوادگی، استفاده کرده اند (پیامدهای بلند مدت طلاق والدین بر رشد کودکان:آماتو، 1999، توانایی کودکان برای کنار آمدن با طلاق : امری و کوئیرو1997، عوامل خانوادگی و فرا خانوادگی مرتبط با رفاه نوجوانان در ساختارهای متفاوت خانوادگی : راجرز و رز 2002) .
2-13-3- نظریه دلبستگی
نظریه روانشناختی دیگری که برای طلاق به کار رفته است، نظریه دلبستگی است. کار اصلی روی دلبستگی توسط روانپزشک انگلیسی جان بالبی در دهه 1960 انجام شد. او دلبستگی را به عنوان یک پیوند عاطفی نزدیک میان یک طفل و مراقب اولیه اش (که معمولاً مادر است) تعریف کرد (بالبی 1969، 1973، 1989) در دهه ی 1970، یک روانشناس به نام ماری اینژورث دلبستگی را به انواع مختلف طبقه بندی نمود. کودکان وابسته همراه با احساس امنیت، از مادرشان به عنوان پایگاهی برای کشف محیط استفاده می کنند. آنها به راحتی با مادرشان روبرو می شوند و با جدایی مختصری خیلی آشفته نمی شوند. کودکان ناایمن یا اجتناب کننده اند (آنها مشغول تعامل کمی با مادر هستند و پس از یک جدایی کوتاه مدت از تماس داشتن پرهیز می کنند) یا اینکه در یک لحظه به مادر می چسبند و سپس در لحظه ی دیگری او را به عقب می رانند (اینزورث، 1979) . اینزورث و بالبی اعتقاد داشتند که این سبک های متفاوت دلبستگی مدل های روانی متفاوتی را پرورش می دهد که در طول عمر ثابت است و روی روابط بعدی تاثیر می گذارد. یک دلبستگی ایمن زمینه ی مهمی را برای روابط عاطفی ایمن در آینده فراهم می سازد.
در دهه ی 1980، مفهوم دلبستگی به روابط بزرگسالان تعمیم یافت (کازیدی و شاور، 1999، پالی، کاکس و بورچینال، 1999، ریف و سینگر 2000).
دلبستگی در بزرگسالان به یک پیوند قوی عاطفی میان دو نفر مربوط است که آنها را بر می انگیزد تا به رفتاری که رابطه شان را حفظ می کند متعهد باشند. البته تفاوت هایی میان دلبستگی بزرگسالان و اطفال وجود دارد: رابطه ی رومانتیک بزرگسالان متقابل است و شامل یک عنصر جنسی نیز می شود، بنابراین انگیزه ی تقرب جویی می تواند یا به دلیل کسب راحتی باشد یا به خاطر فعالیت جنسی ایجاد شود (اسپرلینگ و برمن، 1994، هازان و شاور، 1994) . با وجود این ، این فکر که روابط بزرگسالان موازی با کودکان و دارای نوع ایمن و ناایمن است، درست همانند نظریه بالبی و اینزورث در مورد کودکان است . محققان دریافتند که حدود 50 تا 60 درصد بزرگسالان به عنوان وابسته ی توام با احساس ایمن طبقه بندی می شوند(بر اساس پاسخ های داده شده به مصاحبه دلبستگی بزرگسالان، جورج، کاچلان و ماین، 1984/1985/1996) . مثل کودکان ایمن ، این بزرگسالان از شریک رومانتیک شان به عنوان پایگاهی برای راحتی و امنیت استفاده می کنند. آنها علائق، حمایت و عاطفه خود را ارزشمند تر از سایر علائق می دانند و شریک شان را با عنوان معتبر، در دسترس و خوش نیت توصیف می کنند. افراد ایمن به راحتی با دیگران رابطه نزدیک برقرار می کنند، با دیگران احساس راحتی دارند و دیگران به آنها وابسته اند و به ندرت نگران طرد و رها شدن هستند. آنها فعالانه صمیمیت و حمایت را در روابط نزدیک جستجو می کنند و هم در خود مختاری و هم در صمیمیت نمره ی بالایی دارند (بارتولومیو، 1997). روابط شان با عاطفه مثبت مداوم، اعتماد، تعهد و رضایت مشخص می شود (هندریک و هندریک، 1989)

25 تا 30 درصد از بزرگسالان که دلبستگی ناایمن – اجتنابی یا از سر بیرون شده دارند بر اهمیت دلبستگی تاکید ندارند، احتمالاً به دلیل اینکه آنها در گذشته طرد شده اند. بزرگسالان اجتنابی می گویند آنها به راحتی به دیگران اعتماد نمی کنند و یا وابسته نمی شوند و تمایل دارند که در روابط شکاک باشند، فاصله ی عاطفی را حفظ کنند و از صمیمیت اجتناب نمایند ( بارتولومیو، 1997). غالباً آنها افراد مهم را به عنوان غیر قابل اعتماد می دانند یا به طور کلی از آنها تعهد می گیرند. در سبک دلبستگی آنها یک کج خلقی وجود دارد. آنها با حساسیت افراطی نسبت به نکات ظریف ارتباطی واکنش نشان می دهند، بر اساس تجارب دلبستگی ناپایداری که قبلاً داشتند رفتار می کنند، میان سطح بالای رفتارهای دلبستگی طلبانه و طرد ناراحت کننده ی رفتار دلبستگی مردد هستند.
شریک خود را به عنوان فرد غیر قابل دلبستگی و غیر متعهد توصیف می کنند و نسبت به رابطه ی نزدیکی که آنها می خواهند بی میل اند. این ترس ها باعث ایجاد یک مشغولیت ذهنی با نیازهای دلبستگی می شود و آنها را در تلاش برای ایجاد رابطه ی نزدیک با شریک هوشیار می کند. گرچه دلبستگی ناایمن برای رشد سالم، یک عامل مخاطره آمیز است، اما به یک بزرگسال امکان دهد که فقدان یک رابطه را تحمل نماید و بدون یک رابطه ی مهم برای یک دوره ی طولانی احساس راحتی داشته باشد.
کاربرد نظریه ی دلبستگی برای طلاق به فهم ما از طلاق کمک کرده است . برای یک مورد، تحقیق پیرامون خطر طلاق نشان داده است که یک سبک دلبستگی ناایمن خطر طلاق و ازدواج مجدد را افزایش می دهد (سگلیان و گاردنر، 1999). سبک های دلبستگی برای توضیح فرایند کنار آمدن و سازگاری در زوج های جدا شده نیز استفاده می شوند (برمن، 1998، برن بوم و همکاران، 1997) . به علاوه، نظریه دلبستگی به فهم ما از فرایندهای عاطفی زوج ها در طول طلاق کمک می کند. آلن اسروف، نظریه پرداز دلبستگی توضیح داد که عواطف منفی شدید که در طول جدایی ازدواجی بروز می کند، پاسخ طبیعی به فقدان یک دلبستگی مهم است . از این دیدگاه، خشم ، انتقام جویی و افسردگی بخشی از یک رشته عوامل رشدی طبیعی در زوج های طلاق هستند.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تهدید ناشی از فقدان قریب الوقوع، رفتار متناقض جاذب- دافع را به دنبال دارد. زوج های جدا شده اغلب برای آشتی کردن کمتر تلاش می کنند تا بتوانند حس امنیت را بازگرداند (دانوان و جکسون، 1990). متخصصان قانونی یک سلامت روانی می توانند دامنه ی واکنش های عاطفی طبیعی نسبت به جدایی را درک کنند تا احتمال آسیب دیدن افراد مطلقه را فرونشانند. آنها می توانند از چنین دانشی برای مداخله جهت کمک به زوج هایی که واکنش های عاطفی منفی در آنها غلبه دارد، استفاده نمایند. در نهایت، نظریه ی دلبستگی برای فهم واکنش های کودکان نسبت به طلاق اهمیت دارد. وقتی یک والد (یک مرجع دلبستگی برای کودک) از زندگی روزانه کودک ناپدید می شود، برای کودک طبیعی است که احساس گناه را تجربه کند و لازم است والدین مطلقه سعی کنند با به حداکثر رساندن ارتباط با کودک، به او فرصت دهند تا این آزردگی در طول دوره ی کوتاهی پس از جدایی، به حداقل برسد.
2-14- عوامل موثر بر طلاق
2-14-1- تفاوت فردی و فرهنگی
بسیاری از اختلافات در روابط زناشویی بدلیل عدم تناسب زوجین از نظر ویژگی های فردی و فرهنگی می باشد برخی از این ویژگی ها عبارتند از : تناسب سن ، تناسب فیزیکی ، باورها و عقاید فکری و مذهبی ، وضعیت اقتصادی و بافت فرهنگی –اجتماعی.
مشخصات فردی به پیشینه خانوادگی و عواقب شخصی و تجربی ثابتی اشاره می کند که هر یک از همسران با خون به رابطه می آورند تجاربی که فرد در خانواده قبلی خود داشته به عنوان یک عامل تاریخی با مشکلات ارتباطی همبستگی دارد (برادبری ، 1995) . همچنین ازدواج و روابط مشابه آن در داخل یک بافت فرهنگی رخ می دهد که این بافت ، چگونگی ازدواج را تعریف می کند بعبارتی استاندارهای رابطه در بافت فرهنگی ، مطرح و تقویت می شود زوجینی که از نظر زمینه ی فرهنگی –قومی و نژادی باهم تفاوت دارند ، انتظارات و باورهایشان در مورد روابط زناشویی نیز متفاوت است. البته این تفاوت در پیش فرضها، مفروضات و باورهای زوجین ، می تواند منبع قدرت یک رابطه باشد ، در صورتی که زوجین بتوانند عاقلانه نقاط قوت

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید