ر خون کمتر می شود .
تحقیقات نشان داده است که با اجرای برنامه های مخصوص استراحت می توان ضربان قلب را پنج بار یا بیشتر، در هر دقیقه کاهش داد. استراحت، بخصوص برای افرادی که مبتلا به فشار خون و یا نارسایی های قلبی هستند، مفید است( ذکایی، 1376 ).
از آنجا که بدن درحال استراحت، انرژی ذخیره می کند، لذا مانع از ایجاد خستگی می گردد . اما انقباض عضلانی، هم انرژی مصرف می کند وهم سمومی ایجاد می نماید که باید به فوریت دفع شود تا مانع ایجاد خستگی گردد. اگر عضلات به سبب انجام کارهای سنگین، زیاده از حد منقبض شوند، سموم زیادی ایجاد می شود .به علت زیادی مسمومیت وکند شدن جریان خون ( دراثر فشار عضلات)، این سموم تحت شرایط عادی زائل نخواهد رفت . خستگی عمولاً در اثر استراحت از بین می رود . از این رو پیروی از دستورهای علمی، برای اشخاصی که به آسانی خسته می شوند، یا سختگی در طبیعت آنان مزمن وپایدار می گردد و یا بی خوابی حاصل ازخستگی دچار می شوند،مفیدومؤثر است(دیوانی ،1382).
اثر مثبت دیگر استراحت آن است که تنفس را آسانتر می سازد. از آنجا که در موقع استراحت عضلات قفسهی سینه، گنجایش ریه ها بیشتر می شود، لذا تنفس آسانتر و دفعات ضربان قلب در دقیقه کمتر خواهد شد. از طرفی، فعالیت هایی که موجب تسهیل کار شش ها و تنظیم دم وبازدم می گردد، به حال افرادی که ناراحتی و بی نظمی تنفسی دارند ، مفید خواهد بود(دیوانی ،1382) .

2-3-6- برنامه ریزی برای استراحت و تمدد اعصاب
چگونه از تعطیلات برای استراحت و تمدد اعصاب استفاده ببریم .
در ادامه بحث آقایان نبوی و ذکایی بیان می کنند که: خستگی در بین جوانان و افراد دیگر، به طرق مختلف و با شدت و ضعف بروز می کند. هرچه جوانان از فعالیت های ورزشی و مسابقه ای لذت ببرند، به همان اندازه خستگی کمتری را احساس خواهند کرد. بخصوص جوانانی که در حین مسابقات و فعالیتهای ورزشی مهارتهایی از خود نشان می دهند که موجب موفقیت و کامیابی تیمشان می شود و یا پایداری و استقامت قابل توجه در مقابل حریف پرقدرت ابراز می دارند، خستگی در آنان به میزان حداقل بروز خواهد کرد و با کمی استراحت زائل می شود. ولی در افراد ناتوانی که کامیابی چندانی در فعالیتهای خود بدست نمیآورند، خستگی و فشار عضلانی بیشتری ایجاد می شود و رفع خستگی آنان به طول خواهد انجامید. مدت استراحت، از هر لحاظ برای این قبیل جوانان حائز اهمیت بسیار است. باید توجه داشت که بدن از نظر قوای ذهنی و جسمی، بعد از هر فعالیت و با توجه به میزان شدت آن، احتیاج به استراحت دارد و هر عضو بدن که بیشتر فعالیت کرده باشد، به همان نسبت به استراحت بیشتری نیازمند است(ممتاز جهرمی،1386) .

2-3-7- استراحت کلی بدن
کارهای که لازم است دانش آموزان و دبیران ما در زمان تعطیلی انجام دهند تا تجدید قوا نمایند و باید در مدرسه تدریس شود .
برای استراحت کلی بدن، بدون در نظر گرفتن عضوی خاص، روی صندلی یا روی زمین بنشینید و یا به پشت روی زمین دراز بکشید. سپس برای استراحت کامل بدن ، چشمهای خود را ببندید و با بازکردن و رها کردن دست ها و پاهای خود، به راحت ترین وضع، تمام عضلات خود را در سراسر بدن آزادنه رها کنید. در این موقع مراتب زیر را عملی سازید(دلکارنگی ،1385) .
1- فکر خود را (ضمن بسته بودن چشم) و رعایت سکوت کامل، متوجه مغز و سلسلهی اعصاب خود نمایید .
2- کم کم ذهن خود را از مغز رو به پایین، به طرف صورت و اجزای آن متوجه سازید. درحالی که این توجه با آرامش و راحتی کامل کلیهی قسمت های بدن، توأم باشد(دیوانی ،1382) .
3- فکر خود را بتدریج از سرو صورت به طرف گردن، شانه ها و دست ها معطوف نمایید .
4- فکر خود را که متوجه دست ها و شانه ها و سینه و قلب است، به آرامی بر تمام اعضای بدن و پاها متمرکز کنید . تمرکز فکری شما در هر نقطه از بدن، با حفظ آرامش و سکوت، به شما کمک می کند تا کار آن را در ذهن خود تصور نمایید. البته در مورد قلب باید توجه خاص مبذول داشت تا اهمیت این عضو حیاتی و امر جریان خون در ذهن شما جایگزین شود. در هنگام استراحت و آزادی و رهایی عضلات و سایر قسمت های مختلف بدن، باید صدای شما نرم و آرام تر گردد، تا حالت واقعی استراحت به شما دست دهد. باید به خاطر داشته باشید که مدت این استراحت در فعالیتهای سبک، هیچ گاه نباید از 4 دقیقه کمتر باشد و به نسبت شدت فعالیت، باید بر طول استراحت افزوده شود . مثلاً پس از یک کوه پیمایی یک روزه، حداقل دو ساعت استراحت لازم است تا عضلات رفع خستگی کنند و بتوانند سموم خون را دفع نمایند. البته استراحتهای تناوبی در حین کوه پیمایی و یا فعالیتهای دیگر، از خستگی های مضر و مزمن جلوگیری خواهد کرد .
پس در مدارس ما علاوه بر آموزش دروس باید بر روی برنامه ریزی و اوقات فراغت و تعطیلات نیز آموزش داده شود تا با عادات خوب به اندازهی کافی استراحت و ورزش کردن نسلی سالم و از نظر تن و روان داشته باشیم اما متأسفانه اکنون تعطیلات زیاد داریم اما جوانان ما از آن صحیح استفاده نمی کنند. وگاهی بعد از تعطیلات که به مدرسه می آیند خسته تر و کسل تر از قبل تعطیلات هستند(ممتاز جهرمی،1386) .

2-3-8- راه های جلوگیری از خستگی
باید از ایجاد خستگی بخصوص در سرکلاس جلوگیری کنیم زیرا خستگی مانع بزرگی در یادگیری می باشد پس باید کلاس درس را متنوع و شاد کنیم تا دانش آموزانمان از سرکلاس ماندن احساس لذت نمایند. خستگی عوارض دیگری نیز به دنبال وارد از جمله نگرانی است(دیوانی ،1382) .
خستگی اغلب تولید نگرانی می کند ویا دست کم شخص را مستعد نگرانی می سازد. هر دانشجوی پزشکی هم می داند که خستگی مقاومت بدن را در برابر بیماری کم می کند و هر روان شناسی آگاه است. که خستگی از میزان مقاومت انسان در برابر ترس و نگرانی می کاهد(همان منبع).
« ادیسون » نیرو وقدرت تحمل فوق العاده خود را که می گویند، در شبانه روز 20 ساعت کار می کرد، مرهون آن عادت خود می دانست که هر وقت دلش می خواست می خوابید. « هنری فورد » کمی قبل از هشتاد سالگی در مصاحبه ای از راز بشاش بودن و طراوتش سؤال شده بود، چنین پاسخ گفت: «من هرگز درجایی که بتوانم بنشینم، نمی ایستم و جایی که بتوانم دراز بکشم، نمی نشینم »(دیوانی ،1382)
پس کلاسهای درس ما هم آنقدرنباید خشک باشد که اجازه هیچ گونه حرکتی به دانش آموز داده نشود بطوری که او احساس خستگی شدید درسرکلاس کند و خواهان زودتر زنگ خوردن و بیرون رفتن ازکلاس درس و مدرسه باشد(همان منبع).
استراحت و خواب نیمه روزبه حافظه انسان کمک می کند. دراحادیث نیزآمده است که شخصی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : من قبلا حافظه ام خوب بود و محفوظات ذهنم زود به خاطرم می آمد ولی اکنون فراموشی و نسیان عارضم شده است. پیامبر صلی الله علیه فرمودند : شاید عادت داشته ای هنگام ظهراستراحت کنی و ترک عادت کرده ای(علامه مجلسی، 1340) متاسفانه درکشورما به علت کمبود مدارس و دوشیفته بودن مدارس ساعت 12 یا 1 ظهر که هنگام استراحت است دانش آموزان را به سرکلاس می آوریم.
استاد دانشگاه شیکاگو «ا.ج» می گوید: اگرشما بتوانید عضله های چشم را بطور کامل آزاد و راحت نگاه دارید ، امکان خواهید یافت تمام مشکلات و نارحتی هایتان را فراموش کنید. علت اینکه چشم تا این اندازه درفشارهای عصبی مؤثرمی باشد این است که یک چهارم تمام نیروهای عصبی مصرفی بدن را این عضو ،به تنهایی به کارمی گیرد. شما ممکن است هرازگاهی هرکجا که هستید، استراحت کنید، ولی برای استراحت نباید تقلا کنید. زیرا استراحت عبارت است از هیچگونه تقلا و آرامش عضله ها و این کاررا باید ازعضله های چشم خود شروع کنید. پی درپی به خود بگویید: «آرام باش…آزاد باش…آرام باش و استراحت کن» و چنین خیال کنید که قوت و نیرو ازعضله های صورت به مرکز بدنتان جریان می یابد(ممتاز جهرمی،1386).
این مطلب دررابطه با استراحت و رفع خستگی و خواب را ازجهت بیان نمودیم که هرچه ما بهتربتوانبم ازتعطیلاتمان درجهت استراحت و ازبین بردن خستگی های ناشی ازکارهای قبلی استفاده نماییم باعث می شود که با توان و روحیه بهتربتوانیم کارهای آینده را انجام دهیم. و مطلب را عمیقاً یاد بگیریم.

2-4- یادگیری
تأکید ما برروی یادگیری ازآن جهت می باشد که می خواهیم جو سازمان به یادگیرنده تبدیل شود و اشتیاق و علاقه دانش آموزان درتمام ابعاد علمی، اجتماعی و ساختاری و… باید برنامه ریزی شود تا مدرسه به عنوان یک جایگاه که دانش آموز می تواند بسیاری ازنیازهای خود را درآن برطرف نماید و یک محیط شاد و مفرح باشد تلقی نماید. و چون تحقیق ما درمقطع راهنمایی انجام می شود و لازم است که کمی بیشتردر مورد حیات و روان دانش آموزان دراین سن بدانیم تا بتوانیم بهترو عمیق تر یادگیری مطالب آموزشی و رفتاری درآنان بوجود آوریم و همچنین مدرسه را برای دانش آموزان جذابترکنیم تا هرچه بیشترخواهان ماندن در مدرسه باشند. به بیان روحیات و خصوصیات آنها می پردازیم(رئیس دانا،1372).
مقطع راهنمایی(سن بین 12 تا 14 سالگی)، معلمان دراین مقطع سنی می بایست ازتجربه و مهارت زیادی برای تدریس شایسته و ایجاد ارتباط خوب با دانش آموزان برخوردار باشند. تغییرات بدنی (جسمی ) این دانش آموزان را گیج، نگران، برانگیخته ومرغوب می کند. احساس جدایی از والدین ترس و گم گشتگی را در آنان باعث می شود . درعین اینکه حمایت بزرگسالان و والدین را می خواهند و طلب استقلال و عدم وابستگی دارند اما بخاطر کسب استقلال با والدین درستیزند. علاوه بر این آنان نیاز به سازش با برنامهی تحصیلی، شیوه های تدریس معلمان و سازمان مدرسه را دارند. همهی این عوامل در یادگیری آنها دخالت می کند. به تدریج حالت سرکشی پیدا کرده و نسبت به قوانین دیگران مخالفت نشان می دهند. ترس از معلم کاهش یافته و احترام نسبت به معلمانی که آنان را درک می کنند افزایش می یابد. از نظر ذهنی قابلیت فوق العاده ای می یابند یعنی قدرت تفکر مجرد یا انتزاعی پیدا می کنند. با وجودی که از خرد و عقل بزرگسالان برخوردار نمی باشند، اما هوش آنان به همان اندازه کارآمد خواهد بود. آنان می توانند مفاهیمی همچون، عشق لذت، صداقت، وفاداری، اعداد منفی، نیرو، سرعت، زمان و ذرات اتمی را فهمیده و بکاربرند همچنین، می توانند دربارهی مفاهیم انتزاعی بیندیشند ( امین شایان جهرمی، 1383 ).
یکی دیگر از مباحث مهم مربوط به عملکرد آموزشی و رفتاری دانش آموزان یادگیری و استراتژیهای یادگیری است که تأثیر بسزایی در استفاده بهینه از وقت و سرمایه دارد به هیمن علت به بررسی نظریه های یادگیری، استرتژیهای یادگیری و راهبردهای یادگیری می پردازیم .

2-4-1- تعریف یادگیری و آموزش و تعلیم وتربیت
یادگیری فراگرد تغییر و اصلاح نسبتاً دائمی در رفتار فرد است که در نتیجه فعالیت او یا از طریق مشاهده در وی ایجاد می شود . یادگیری یکی از مباحث اساسی روانشناسی است .
درحالی که آموزش فرآیندی است که طی آن فرد مهارت های مورد نیاز برای انجام یک عمل یا وظیفه شغلی را کسب می کند یا این مهارت ها در او بیشتر می شود. در طی فرآیند آموزش موجباتی فراهم می آید تا تجربه های یادگیری به وقوع بپیوندد.
لذا مفهوم و دامنه آموزش محدودیت در حالی که مفهوم یادگیری در اشکال زیر مطرح می شود (ساعتچی، 1370).

الف – دانستن ذهنی یا دانشتن مفهوم چیزی که شخص قبلاً دانسته است .
ب – کسب توانایی برای انجام دادن عملی که شخص قبلاً نمی دانسته است آن را انجام دهد(مهارت)
ج- ترکیب دانسته های ذهنی و مهارت ها و استفاده از آن در فهم یک مهارت دانش، مفهوم یا رفتار جدید .

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د- کسب توانایی برای استفاده یا کاربرد ترکیب جدیدی از مهارت ها، دانش ها، مفاهیم یا رفتار.
ه – کسب توانایی برای فهم یا کاربرد آنچه که فرد می داند، مثل یک مهارت یا دانش یا رفتار.
و – کسب توانایی برای تغییر هنجارهای ذهنی( یادگیری هوشمندانه )
درتعریف دیگری یادگیری عبارت از فرآیندی است که به وسیله آن ، تغییرات نسبتاً پایدار در توان رفتاری در نتیجه رخ می دهد( سید محمدی، 1377).

2-4-2- تفاوت آموزش وپرورش ( تعلیم وتربیت )
با توجه به ابهاماتی که در واژه آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت به وجود می آید. در اینجا به بررسی تعاریف و تفاوت های این دو واژه پرداخته میشود .
به طورکلی تعاریف گوناگونی از آموزش، توسط صاحب نظران ارائه گردیده است( کاسکیو ، 1995)، معتقد است .
آموزش تجربه ای مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت می گیرد تا او بتواند توانائی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشد. به طور مرسوم ، می گویند آموزش می تواند تغییر مهارت ، دانش ، نگرش ورفتار اجتماعی را در برداشته باشد. آموزش می تواند به معنای بوجود آمدن تغییر در دانش افراد ، طرزکار ، نگرشها در مورد کار یا تعامل افراد با همکاران و سرپرستان باشد(رئیس دانا ،1372).

همچنین مایکل آرمسترانگ آموزش را چنین تعریف می کند: ( ربیعی، 1375)، فرآیند طرح ریزی شده برای اصلاح نگرش، دانش یا مهارت و رفتار است که از طریق یادگیری تجربی به منظور نیل به عملکرد مؤثر یک فعالیت یا فعالیتها گوناگون، انجام می شود و درعرصه کار، هدف از آموزش، توسعه توانایی های شخصی و ارضاء، نیازهای فعلی و آینده نیروی کار سازمان می باشد(همان منبع) .
آموزش با تعلیم و تربیت دارای تفاوت های اساسی در ابعاد فلسفی و فنی است. آموزش بخشی از فرآیند تعلیم وتربیت است و در آن به یک جنبه از وجود انسان توجه می کند و به حالت تحمیلی ارائه می گردد و یادگیرنده یک ابزار پاسخ دهنده محسوب می گردد و قدرت انتخاب را از دست می دهد. آموزش های ارائه شده صرفاً مربوط به ینازهای شغلی است. درحالیکه در تعلیم وتربیت به کلیت انسانی توجه می شود و یادگیرنده با علاقه و با اختیار کامل فرا می گیرد و در آن انسان به پرورش خود می پردازد و راه تکامل را می پیماید( طوسی،1382 ).
درتعلیم و تربیت همانا دانش اکتسابی از طریق مؤسسه ای است که بخشی از شبکه علمی است درحالیکه آموزش همانا مهارتهایی است که از طریق مؤسسات، سازمانها و افراد که جزئی از شبکه علمی نمی باشند قابل ارائه است.
انجام دادن کارهای صحیح و حل مسایل و ارائه فکر مستلزم تفکر و اندیشه و تعلیم و تربیت انسانها و نه آموزش افراد است . تعلیم و تربیت با آموزش تفاوت دارد .تعلیم و تربیت رهبر ساز است ولی آموزش، مدیر پرور . وباید توجه داشت که یادگیری فرآیند دائمی و درحال انجام است . یادگیری درسه مقوله انجام می شود :
1- ( آموزش ) صرفاً جهت آشنایی با کار و منظور خاص زندگی و کار است پس یادگیری جهت کار موجود آموزش است(دیوانی ،1382) .
2- تعلیم – یادگیری برای آماده کردن انسان برای کار آینده .
3- توسعه – جهت یادگیری عمومی یا رشد عمومی است.
2-4-3- نظریه های یادگیری
نظریه های مربوط به آموزش و یادگیری به مرور زمان کامل تر گردیده است . نظریه محرک پاسخ نظریه گشتالت ، نظریه روان کاوی، نظریه کنش گرایی و نظریه یادگیری اجتماعی از جمله نظریاتی هستند که همگی دارای روشها ، مفاهیم و ابزارهای خاصی برای یادگیری می باشند لیکن نتایج حاصله از این نظریه ها عبارتند از: (ساعتچی،1370).
1- اعتقاد به اینکه هرفردی می تواند یاد بگیرد .
2- برای یادگیری ، عامل انگیزه اهرم اساسی است .
3- یادگیری فرآیند پویا و فعال است ، در یک فرآیند ثابت و انفعالی .
4- هدایت یادگیرنده جهت جلوگیری از آزمایش و خطای مکرر.

5- از روش های مناسب و کارآمد و ابزارها و محتوای مناسب بهره برداری گردد .
6- ایجاد فرصت لازم جهت نهادینه ساختن ( درونی کردن ) آموخته ها .
7- بکارگیری روش های متنوع در یادگیری .
8- ایجاد احساس رضایت در یادگیرندگان .
9- تشخیص تفاوت بین افراد در یادگیری .

2-4-4- نظریه رفتاری ( محرک وپاسخ )
در این نظریه باید بپذیریم که تجربه یا آزمایش و خطا

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید